dinsdag, 19 juli 2011

Dick Gaughan (2)

Muziek van en door Dick Gaughan

Het grote deel van Dick's repertoire schrijft en componeert hij zelf; af en toe heeft hij wel eens een cover opgenomen, die erg verrassend klinken. De keuze van welke songs coveren, is afhankelijk van hetgeen de teksten willen overbrengen; volgens Gaughan zijn de lyrics even belangrijk als de melodie en de sound.
Een duidelijke illustratie hiervan is de cover van de song
The games people play van Joe Shout, 1969.

Games People Play  D Gaughan versie
podcast

Games People Play - Words & Music:  Joe South

The games people play now
Every night and every day now
Never meaning what they say now
Never saying what they mean
While they while away the hours
In their ivory towers
'til they cover them with flowers
In the back of a black limousine

We make one another cry
Break a heart then we say goodbye
Cross our hearts and hope to die
That the other was to blame
Neither one of us will give in
And don't you know it is a sin
When you think of things that might have been
Well it's a goddamned shame

People walking right up to you
Singing Glory Hallelujah
And they try to sock it to you
In the name of the Lord
They teach you how to meditate
Read your horoscope and see all your fate
And it's almost to Hell with hate
Come on brother get on board

So look around you tell me what do you see
What's happening to you and me
God gave us this serenity
But he said remember who I am
For you've thrown away your sanity
For your pride and your vanity
Turned your back on Humanity
And you don't give a damn
_________________________________________________________________________________________

Tijdens een optreden (1982) eindigde Dick zijn toelichting van dit nummer als volgt: ... een lied over Ierland, geschreven door een Engelsman en vertolkt door een Schot...

Song for Ireland
(traditional) D Gaughan versie
podcast
_________________________________________________________________________________________

Erin go bragh een typische "song of the highlands"
podcast
 

Gepost in Dick Gaughan, Folk music, Tabs & Lyrics | |  Print

Dick Gaughan (1)

Dick Gaughan, geboren in Schotland, Leith, 1948.
Zijn moeder, Frances MacDonald, was een echte Schotse "Highlander" uit Lochaber, en haar eerste taal was dan ook het Gaelic, de taal van de westelijke hooglanden en eilanden. Met die taal kwamen de Gaelic songs. Als kind won ze een zilveren medaille op de "National Mod of  Comunn Gaidhealach", het jaarlijkse Gaelic Music Festival in Schotland. Dick's vader (ook Dick genaamd) werd geboren in Leith van een Ierse vader, die sprak de Ierse versie van Gaelisch en speelde viool. Dick's grootmoeder, Bridget, geboren in Glasgow van Ierse ouders, speelde accordeon en zong ook.
Het is dus geen verrassing dat Dick jnr op zijn 7e gitaar begon te spelen. Dus opgegroeid in een muzikale familie en met een gitaar als deel van zijn dagelijks leven, groeide hij uit tot een virtuoos in dit genre van muziek.
De jaren 1960 tot 1980 waren een speciale tijd voor muziek te maken, het was o.a. de tijd van de "protests songs", een muzikale trend die bv. Bob Dylan ten volle wist te benutten. Maar dus ook voor Dick jnr  kwamen muziek en politiek meer en meer samen.

Dick Gaughan (recent) OnStage 1.jpgklik op foto voor Officiële Website

 

 Think again

 podcast  

Deze song is geschreven tijdens de periode van de "koude oorlog", en uitgebracht ergens begin jaren 1980. Twee supercontinenten hadden honderden lange afstandsraketten op elkaar gericht. Een heel kleine groep mensen (de zogenaamde leiders en hun entourage) hadden de wereld letterlijk in hun hand. Een druk op een knop volstond om de onomkeerbare vernietiging van alle leven op onze planeet, de mensheid inbegrepen, te veroorzaken.

Lyrics Think Again - Words & Music : Dick Gaughan

Do you think that the Russians want war?
These are the parents of children who died in the last one
Do you think that it's possible, knowing their past
That they'd ever consider repeating the last
when 20 million were slaughtered by Nazi invasion?
They died fighting on our side, you know,
In a fight to defend humankind
Against Nazi terror and hatred

In the name of humanity, bitterly torn
In the name of our children as yet to be born
Before we do that which can never be undone I beg of you
Think, think again, and again and again and again and again

Do you think that the Russians want war?
They're the sons and the daughters of parents who died in the last one
Do you think that they'd want to go through that again
The destruction, the bloodshed, the suffering and pain?
In the second world war out of every three dead one was Russian
If we try with all of our power
Can we not find a way
To peacefully settle our difference?

Do you think that the Russians want war?
Will the voice of insanity lead you to total destruction?
Will you stumble to death as though you were blind?
Will you cause the destruction of all humankind?
Will you die because you don't like their political system?
There will be no survivors you know
No one left to scream in the night
And condemn our stupidity
______________________________________________________________________________________________________________________

Vertaling van Think again


Denk je dat de Russen oorlog willen?
Dit zijn de kinderen van de ouders die stierven in de laatste (oorlog)
Denk je dat het mogelijk is, hun verleden te kennen? Dat ze ooit zouden overwegen de laatste (oorlog) te herhalen?
Er werden 20 miljoen Russen afgeslacht door de nazie-invasie, ze stierven vechtend aan onze kant, weet je wel,
in een strijd om de mensheid te verdedigen tegen de nazi- terreur en hun haat

In naam van de mensheid, bitter verscheurd; In naam van onze kinderen die nog geboren zullen worden

Vóór we dat doen wat nooit nog ongedaan kan worden, smeek ik je
denk, denk opnieuw, en opnieuw en opnieuw…


Denk je dat de Russen oorlog willen?
Ze zijn de zonen en dochters van de ouders die stierven in de laatste; denk je dat ze dit opnieuw willen beleven?
D
ie vernietiging, het bloedvergieten, het lijden en pijn?
In de tweede wereldoorlog was één op de drie doden een Rus…
Als we met al onze krachten proberen, zouden we dan geen enkele manier vinden om onze geschillen op
vreedzame wijze op te lossen?


Denk je dat de Russen oorlog willen?
Zal de stem van krankzinnigheid ons leiden naar de totale vernietiging?
Zullen wij "struikelen" tot de dood, alsof we blind zijn?
Gaan wij de vernietiging van de gehele mensheid veroorzaken?
Willen wij sterven omdat wij hun politieke systeem verachten?
Er zullen geen overlevenden zijn, weet je,
Er zal niemand meer overblijven om te schreeuwen in de nacht, en om onze domheid te veroordelen…

 

Gepost in Dick Gaughan, Folk music, Tabs & Lyrics | |  Print